RAZGOVOR SA DAVIDOM

Reci nam, Davide,
imena umrlih
daj da čujemo
njihove krike

Reci nam, svemoćni care,
Koliko puta
Po trideset dukata si uzeo
Da li si ikad sebe optužio?
Pričaj o zabludama svojim,
koje nisi hteo da priznaš
o, vladaru nas

reci nam cenu nasih duša

Zašto ćutiš Davide,
Slatkorečivi prinče,
Pričaj

Pričaj o porazima svojim
I bitkama koje nisi dobio
Reci Davide,
željni smo znanja
zašto ćutiš
o, ponizni slugo naš?

Ciganka

CIGANKA

Oprala je svoje kose
Na reci
I voda ju je volela

Samo da je znala
Svako može da bude voljen

Kamenje joj je milovalo stopala
Dok je išla
Pevajući pesme detinjstva

Samo da je znala
Ne može svako da voli

I sunce je htelo da je vidi
A ona se krila
I pevala
Sama
Lepa
Ciganka
Što u dlan gleda

Samo da je znala
Sve da vidi