Leviathan

Sve sam im dao
Vlažne senke su padale
Lebdeo sam iznad
Suze su pevale
Ljudi su pevali
O, kako su glupi bili
Jer su oni maločas umrli
U mojim mislima . . .