Zemlja

Poruka na nebu
ili samo znak
da ponor sve dublji postaje
istine žedan
i laži gladan
da li na kraju briše se sve

U kap Sunca
zatvaram senke
sa teškom glavom
po teškoj zemlji
molim te pročitaj
poruka kakva je

Zemlja ova
po kojoj hodaš
sve ovo već je jednom
videla
bez srca i duše
nimalo sreće
je zemlja po kojoj
hodam ja