Ne želim

Pogledaj
tamo dole u mojim venama te ima
još jednom pružaš nadu
Ipak ne želim
sve grehe ovog sveta

Ne misli ništa o meni
sada su svi
na mojoj strani
i svi žele
ukus moje krvi
ipak ne želim
sva zla ovog raja

Šta treba još
da uradim
da poželim
večni mir
Ja sam lopov
lažljivac
i sve ono što drugi žele
da jesam
ipak ne želim
sve dobrote ovog pakla

Krst
ujed za srce
je ono što mi daje snagu
i malo volje
Koliko još treba
da hulim
na sve u sebi
i oko sebe
da zaslužim
ono što ne želim