Nostra Culpa

Skupiše se Cigani
da operu moje telo
noć je vodila ljubav
sa senkama na zidu
ave Cesar

Spališe me Indijanci
i videh pepeo svoj
kako hrani njihovu
decu
ave Manitou

Čuo sam pojanje
nemih fratara
i osetih hladnoću
manastirskih zidova
kiša je padala
ave Maria

Plakao sam
neko je presekao vrpcu
što me s Bogom povezivaše
počeh da dišem
dok su u mene gledale
neke nove
nepoznate oči

ave