Lako je tebi

Lako je tebi
ti nećeš znati
kad kiša krene
pružaćeš ruke
ka nečem dalekom
nećeš videti
oslepelog gada
kog neće
ni Bog
ni vrag

Još jedna žrtva
za neko novo sutra
neko novo
sevanje munja
pokisle korake
krvave oči
još jedno kupanje u reci

Samo to

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s