LEKCIJE MUDRACA -Osam navika koje su velikim filozofima pomagale da bolje misle

Riznica zlatnih ideja

I filozofi su imali svoje navike. Neki su držali časove šetajući, neki su pili kafu svaki dan, neki su voleli da budu sami, a drugi su se pak svakog dana držali svog propisanog rasporeda.

1. Razgovor

Platon je sve svoje radove napisao u obliku dijaloga. U njima Sokrat dovodi u pitanje suprotne hipoteze, odbacujući tako određene ideje kako bi se došlo do konačne istine. Dijalog je jedna vrlo korisna tehnika kojom razjašnjavamo i dokazujemo svoje ideje.

Prema Vilijamu Ajzaksu, da bi nam dijalog pomogao da steknemo nova znanja, moramo se osloboditi predrasuda. Naravno, treba slušati i ne treba unapred planirati šta ćemo reći. Važno je i postavljati pitanja, ali ne kao zamke, već sa

ciljem da istražimo temu koju ne poznajemo.

2. Šetnja

S obzirom da je voleo da hoda dok drži časove, Aristotel je osnovao takozvanu školu peripatetika, što znači „putujući“ ili „hodajući“.

Hodanje nam pomaže da mislimo: pamćenje…

View original post 106 more words