Када напустиш собу

ПЛЕТЕНИЈЕ СЛОВЕС

…ИЗ АУТОРСКЕ ЗБИРКЕ ПОЕЗИЈЕ “ТИШИНЕ”

На слици: Празне собе; фотографија: http://www.stratisvogiatzis.com/projects/inner-world На слици: Празне собе; фотографија: http://www.stratisvogiatzis.com/projects/inner-world

…У име једне кратке и добронамерне (полемичке) преписке у којој сам патетично заступао становиште да су стихови који следе једина моја поезија иза које могу уметнички стати, те да се на прсте једне руке могу избројати песме којима бих могао бити задовољан. 

                                                                                      ***

Када напустиш собу

у којој ниси била

и која је то постала када те је наслутила

и у којој је преврнута остала

твоја шољица за кафу

и жеља коју ниси смела да изустиш

јер бих је могао чути и испунити…

и од чије буке су зидови напукли

да се срца не би распукла…

View original post 306 more words

2 thoughts on “Када напустиш собу

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s