Poslednje zbogom

Da sam još jednu reč rekao

da li posle nje

još jedna ne bi došla?