Da je sreće bilo

Da si jednom svratio
do mog sela
video bi patnju
koju sam ja video

Da si jednom
više slušao
a manje pričao
čuo bi plač
mene kao deteta

Da si manje plaćao
a više činio
znao bi da mi novac
ne treba
da ništa detinjstvo
ne kupuje

Da si jednom došao
do mog grada
osetio bi
strah
na mojim ulicama

Da si više pitao
a manje odgovarao
znao bi
da imam sve
a nemam ništa
da su mi koreni
na golom kamenu

Da si više vremena
imao
znao bi možda
da oluje su
svud oko mene
da rastem sam
na litici
dok grane moje
ka Suncu
idu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s