Bič

Koliko li je leta prošlo

od kada sam prvi put

osetio slast biča na leđima

A i dalje stojim

udarci jedan za drugim klize

Pa opet

dovoljno sam bezobrazan

da znam

da će se bič umoriti

pre mene