Senka

Slušao sam sapat

kako mi priča

da vreme je došlo

možda i kasno je

I slušao sam vetar

kako mi peva

da vreme je tu

sada ili nikada

I svoju senku sam čuo

kako me moli

„ne daj da mi te ukradu!“

Šta bih ja bez senke

hodao po svetu

bez odraza i lica

Jer, koliko god da nam Sunce

prija

toliko nam je i senka potrebna

da nas podseti

da postojimo

camels-aerial-johns_31414_990x742