Senka

Slušao sam sapat

kako mi priča

da vreme je došlo

možda i kasno je

I slušao sam vetar

kako mi peva

da vreme je tu

sada ili nikada

I svoju senku sam čuo

kako me moli

“ne daj da mi te ukradu!”

Šta bih ja bez senke

hodao po svetu

bez odraza i lica

Jer, koliko god da nam Sunce

prija

toliko nam je i senka potrebna

da nas podseti

da postojimo

camels-aerial-johns_31414_990x742

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s