Misao #1

Nekada sam imao nostalgiju koja me je održavala i davala mi nadu. Sada ni ona više nije tu.

I šta sad?