Biblioteke sveta: Brazil

Izgrađena tokom kraja 19. veka u portugalskom negotičkom stilu Rafaela da Silva e Kastra, Real Gabinete Portugues de Leitura sadrži više od 350 000 svezaka.