Biblioteke sveta

Izgrađen krajem 19. veka u portugalskom neogotičkom stilu od Rafaela da Silve e Kastra, Real Gabinete Portugues de Leitura sadrži više od 350.000 svezaka